برچسب: جنگل‌های حرا

جنگل‌های حرا در سواحل جنوبی ایران

جنگل‌های حرا

به صورت کلی جنگل‌های دریایی یا جنگل‌های حرا گونه‌ای از جنگل در مناطق استوایی و نیمه استوایی می‌باشند. این جنگل‌ها ...

در ارتباط باشید

ما را دنبال کنید