کلوت

کلوت‌ یکی از ناهمواری‌های ویژه و عوارض زمین‌شناختی بیابان لوت می باشد. کلوت‌ها در سازندهای مارنی در حوزه آبخیر بستر لوت، در جنوب شرقی ایران قرار دارند. این عوارض زمین‌شناختی در مساحتی به طول حدود ۱۲۰ کیلومتر و...

در ارتباط باشید

ما را دنبال کنید