برچسب: دشت مرکزی

دق در بیابان

دشت کویر

از واژه کویر در این پست + نوشته‌ایم که تفاوت عمده آن با بیابان مشخص است. کویر مرکزی یا دشت ...

در ارتباط باشید

ما را دنبال کنید