برچسب: هرمز

ساحل جزیره هرمز

جزیره هرمز

با توجه به خشکی دریاچه‌ها و تغییرات اقلیمی بوجود آمده و کم شدن تعداد جزیره‌های ثبت شده در آمار، ایران ...

در ارتباط باشید

ما را دنبال کنید