برچسب: بیابان

دق در بیابان

دشت کویر

از واژه کویر در این پست + نوشته‌ایم که تفاوت عمده آن با بیابان مشخص است. کویر مرکزی یا دشت ...

کلوت‌های دشت لوت

کلوت

کلوت‌ یکی از ناهمواری‌های ویژه و عوارض زمین‌شناختی بیابان لوت می باشد. کلوت‌ها در سازندهای مارنی در حوزه آبخیر بستر ...

در ارتباط باشید

ما را دنبال کنید