برچسب: کلوت

کلوت‌های دشت لوت

کلوت

کلوت‌ یکی از ناهمواری‌های ویژه و عوارض زمین‌شناختی بیابان لوت می باشد. کلوت‌ها در سازندهای مارنی در حوزه آبخیر بستر ...

در ارتباط باشید

ما را دنبال کنید